Nemas Basiskennis Management (NBM)

> Lesonderwerpen
> Cursusbijzonderheden, examen en cursusgeld


In elke organisatie is er sprake van samenwerking tussen mensen. Daarbij is management nodig. De geformuleerde doelen moeten gehaald worden binnen een bepaald tijdsbestek. Daarvoor is het nodig om werkprocessen te structureren en medewerkers aan te sturen. De medewerkers moeten nieuwe vakinhoudelijke en technische ontwikkelingen bijhouden en zich  kennis eigen maken van fundamentele managementvaardigheden los van de branche waarin ze werkzaam zijn en hun positie in de organisatie. Tijdens de opleiding Basiskennis Management maakt u kennis met alle facetten van het leidinggeven en organiseren in een bedrijf. Het examen NBM is voor iedereen toegankelijk en haalbaar. Na het behalen van het diploma NBM kunt u uw studie voortzetten met de opleiding Middle Management (NMM).

Voor wie
De opleiding NBM is geschikt voor administratief medewerkers die in een leidinggevende functie op operationeel niveau werkzaam zijn (of willen zijn).

Vooropleiding
Om deze opleiding te kunnen volgen heeft u geen specifieke vooropleiding nodig.

Niveau
Het Nemas diploma Basiskennis Management heeft het niveau MBO-4 secundair onderwijs.

Inhoud
In de opleiding komen de volgende thema’s aan de orde:
•   Organisatie en leidinggeven
•   Bestuur en besluitvorming
•   Planning en procesbeheersing
•   Organiseren
•   Vakmatige managementcompetenties