Medewerker Personeelszaken (MPZ)

> Lesonderwerpen
> Cursusbijzonderheden, examen en cursusgeld


De vraag naar de P&O- of HR-medewerkers is relatief groot. Er zijn veel vacatures voor deze functie. De P&O- of HR-medewerker ondersteunt de P&O manager, werkt de CAO en bedrijfsregelingen uit, verzorgt rapportages op personeelsgebied, begeleidt stagiaires en signaleert en regelt jubilea en andere bijzondere gelegenheden. Kortom, een functie die zeer afwisselend genoemd kan worden.
De opleiding MPZ bestaat uit drie onderdelen. Elk onderdeel wordt afzonderlijk schriftelijk  geëxamineerd. Tijdens de opleiding doet u veel praktische kennis op, zodat u na het behalen van het Associatie diploma MPZ beter in staat bent de P&O functie uit te oefenen.

Voor wie
De opleiding MPZ is geschikt voor:
–   degenen die de nodige kennis en vaardigheden op MBO-niveau personeelsfunctionaris willen opdoen;
–   degenen die een afwisselende en aantrekkelijke baan op MBO-niveau willen;
–   degenen die in het bezit zijn van het diploma Praktijkdiploma BKL en door slechts het
    onderdeel Arbeidsrecht en Sociale verzekeringen te doen alsnog het diploma MPZ willen behalen.

Vooropleiding
Om de opleiding MPZ te kunnen volgen heeft u geen specifieke vooropleiding nodig.

Niveau
Het Associatie diploma MPZ heeft het niveau MBO-3 secundair onderwijs.

Inhoud
In de opleiding en ook op het examen krijgt u met drie onderdelen te maken.

Onderdeel Personeel, Organisatie en Communicatie:
–   Doel en plaats van personeelszaken
–   Personeelsplanning
–   Werving en selectie

Onderdeel Loonadministratie:
–   Loonbegrip, loonaangifte, loonheffing, heffingskortingen en loonbelastingtabellen;
–   Premiebetaling, premievrijstelling of premiekorting op werknemersverzekeringen;
–   Inhouding/afdracht, afdrachtverminderingen, boeteregime en administratieve verplichtingen
    van de werknemer/werkgever;
–  Boeteregime, voorlopige teruggaaf, bezwaar en formulieren.

Onderdeel Arbeidsrecht en Sociale verzekeringen
–   met o.a. arbeidsrecht, arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden;
–   met o.a. wetten en uitvoeringsorganisatie sociale zekerheid, polisadministratie,
    verzekeringsplicht, uitkeringsdagloon, loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid en Wet Arbeid en zorg.