Basiskennis Loonadministratie (BKL)

> Lesonderwerpen
> Cursusbijzonderheden, examen en cursusgeld


De arbeidsmarkt vraagt continu naar gekwalificeerd (assistent) loonadministrateurs. Loonadministratie is een vakgebied waarin met grote regelmaat veranderingen plaatsvinden. Hierbij kunnen we denken aan wijzigingen in het personeelsbestand, in de hoogte en samenstelling van lonen. Ook op het gebied van wet- en regelgeving vinden de nodige wijzigingen plaats. Een goed opgeleide assistent loonadministrateur moet op al deze veranderingen binnen organisaties kunnen inspelen. Binnen dit vakgebied is er altijd werk. U kunt dit opmaken uit de vele vacatures voor deze functies. De functie van (assistent) loonadministrateur is interessant en afwisselend. Op het examen Associatie Praktijkdiploma Basiskennis Loonadministratie (BKL) ligt de nadruk op het kunnen toepassen van het geleerde in de praktijk. In de opleiding krijgt u dan ook te maken met de praktische zaken op het gebied van loonheffingen, sociale verzekeringen en arbeidsrecht. Het examen legt u online af op een door u gekozen tijdstip.

Voor wie
De opleiding Basiskennis Loonadministratie is bedoeld voor administratieve medewerkers die belast zijn met loonadministratieve werkzaamheden.

Vooropleiding
Om de opleiding BKL te kunnen volgen heeft u geen specifieke vooropleiding nodig.

Niveau
Het Associatie diploma BKL heeft het niveau mbo-3 secundair onderwijs.

Inhoud
•   Arbeidsrecht met o.a.: arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden.
•   Loonheffingsadministratie met o.a.:
    –   loonbegrip, loonaangifte, loonheffing, heffingskortingen en loonbelastingtabellen;
    –   premiebetaling, premievrijstelling of premiekorting op werknemersverzekeringen;
    –   inhouding/afdracht, afdrachtverminderingen, boeteregime en administratieve
         verplichtingen van de werknemer/werkgever;
    –   boeteregime, voorlopige teruggaaf, bezwaar en formulieren.
•   Sociale verzekeringen met o.a, wetten en uitvoeringsorganisatie sociale zekerheid,
    polisadministratie, verzekeringsplicht, uitkeringsdagloon, loondoorbetaling bij
    arbeidsongeschiktheid en Wet Arbeid en zorg.