Inschrijfformulier

Ik schrijf mij in voor de cursus:

MVAls de factuur naar uw bedrijf of reïntegratiebedrijf moet, dan bent u verplicht onderstaande velden in te vullen.

Werkgever gegevens

MV


Inschrijfvoorwaarden
Ik verklaar hierbij bekend te zijn en akkoord te gaan met de inschrijfvoorwaarden van EDN-Opleidingen. Ik mag op grond van inschrijfvoorwaarde 3.7 van EDN-Opleidingen binnen 7 dagen na heden met behulp van een aangetekend schrijven mijn inschrijving annuleren.

Ik betaal als volgt:
Betaling in één keer via een eenmalige incassomachtiging aan EDN.
Betaling in termijnen via een incassomachtiging aan EDN.

Betaling in één keer na ontvangst van de factuur.
Betaling in termijnen na ontvangst van de factuur.
De factuur wordt door mijn werkgever betaald.

Uw bericht

captcha

Vul uw code in: