Docenten

Onze docenten komen uit het onderwijs werkveld en/of het bedrijfsleven. De didactische ervaring waarover zij beschikken is een borg voor de kwaliteit voor u als cursist en voor ons als opleider.

52276_bin2Het primaire doel van ons en onze docenten is dat u de leerstof zodanig begrijpt dat u voor uw examen slaagt.

De docenten die bij ons lesgeven moeten niet alleen bevoegd zijn op hun vakgebied, maar ook ervaring hebben met het lesgeven aan volwassenen. Wij toetsen dit bij het aannemen van docenten en zonodig moeten zij een proefles verzorgen.
Na afloop van een cursusjaar of een lessenserie vindt er een evaluatie plaats, waarbij vooral het aspect van coach heel belangrijk is. Jaarlijks moeten EDN docenten een coachtraining volgen.