Basiseducatie

> Basiseducatie
> Basiseducatie 2
> Cursusbijzonderheden, examen en cursusgeld


Bij EDN-Opleidingen kunt u de opleidingen  Basiseducatie 1 en Basiseducatie 2 volgen. Beide opleidingstrajecten bestaan uit de onderdelen Nederlands, Rekenen, Engels en Computervaardigheden. Het niveau waarop deze onderdelen gegeven worden past in de kwalificatiestructuur KSE 1 en KSE 2. Mensen willen niet alleen leren, zij willen zich vaak ook kwalificeren. Een kwalificatie behalen betekent dat men er aantoonbaar blijk van heeft gegeven over specifieke kennis, houdingen en vaardigheden te beschikken die toelating mogelijk maken tot een bepaald opleidingstraject, een beroep of een functie.
Basiseducatie is geschikt voor mensen die lang geleden onderwijs hebben genoten op het niveau van de Basisschool of een cursus Inburgering hebben afgerond.  Ook herintreders of zij die lang geleden hun basisschooldiploma hebben behaald en hun kennis van Nederlands en Rekenen willen opfrissen en aanvullen met Engels en ICT basisvaardigheden zijn welkom. Cursisten leggen voor de onderdelen Nederlands, en Rekenen een IVIO-examen af.

Voor wie
Basiseducatie is geschikt voor volwassenen die niet over voldoende basiskennis, houdingen en basisvaardigheden beschikken om toelating te krijgen tot een bepaalde opleiding, een beroep of functie.  
Ook degenen die basisvaardigheden missen om in hun werkomgeving optimaal te functioneren, kunnen het Basiseducatietraject volgen.

Vooropleiding
Voor Basiseducatie 1 heeft u geen specifieke vooropleiding nodig.
Voor Basiseducatie 2 moet u in het bezit zijn van Basiseducatie 1 of algemene kennis op vergelijkbaar niveau.

Inhoud Basiseducatie 1
Basiseducatie 1 bestaat uit Nederlands 1 (KSE1), Rekenen 1 (KSE1), Engels 1 (KSE1) en Computervaardigheden 1.